Innovera med tjänstedesign.


Välkommen till digitalt stöd i innovationsmodellen. Här finns stödmaterial, kunskap och inspiration så som steg-för-steg guide, metoder & verktyg, förhållningssätt, utbildningar, mallar och inspirerande exempel för att hjälpa dig lyckas i ditt utvecklings- och innovationsarbete.

Välj vad du vill göra!

Bli guidad genom innovationsprocessen, utforska metoder & verktyg eller bli inspirerad av andras lösningar, initiativ och innovationer.

Vanliga frågor

Klicka på frågan för att se svaret.

Vad är innovation?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver en innovation som någonting som är nytt, nyttigt och nyttiggjort. Det är alltså en idé som är ny, som skapar nytta och som används i praktiken. En innovation kan vara en tjänst, process, produkt, arbetsformer.

Vad är det för skillnad på idé och innovation?

En idé är en tanke om hur någonting kan bli bättre. Om idén är ny och dessutom skapar nytta är den på god väg att bli en innovation. När idén också är införd i verksamheten, alltså att den används i praktiken, då har den blivit till en innovation.

Vad är det för skillnad mellan ständiga förbättringar och innovation?

Enkelt beskrivet skiljer sig en förbättring och en innovation i hur nyskapande idén är. Är det liten skillnad mot hur det är idag så är idén en förbättring snarare än en innovation. I ärlighetens namn så tycker inte vi att det spelar så stor roll om vi kallar våra idéer för förbättringar eller innovationer så länge som vi tänker nytt och utvecklar våra verksamheter.

Jag är nybörjare. Hur kan jag komma igång?

Kul att du vill komma igång. Börja med att kolla in vår steg-för-steg guide. Du kan också prata med oss i projektet eller kontakta en innovationscoach i din förvaltning. Ett annat sätt att komma igång är att anmäla dig till en innovera mera träning i Kurskatalogen.

Finns det någon som kan hjälpa mig?

Jajamänsan, det finns det! Du kan alltid vända dig till oss i projektet eller till en innovationscoach i din förvaltning.

Måste jag använda alla delarna i arbetssättet eller räcker det med att jag gör något?

Nej, du måste inte gå igenom alla stegen eller använda alla metoderna heller för den delen. Du kan anpassa arbetssättet beroende på hur ditt behov ser ut.