Förverkliga lösningen

Förverkliga lösningen

I Förverkliga lösningen fasen handlar om att planera och införa din lösning i verksamheten som skapar en klar förbättring för både användare och/eller medarbetare. I denna fas kommer du: Kommunicera och berätta om förändringen Få med alla på tåget Lägga upp en plan för vad som behöver göras Testa skarpt i liten skala Material som behövs: Märkpenna, eller liknande Dator

Steg 6 – INFÖRA LÖSNINGEN

I detta steg ska du förverkliga din lösning genom att införa den i verksamheten. Det gäller att kommunicera din lösning, involvera flera, planera hur den ska införas och testa lösningen på riktigt i verksamheten. För att införa din lösning i verksamheten behöva man oftast stöd och hjälp från andra människor och medarbetare. Därför behöver du kommunicera din lösning på ett bra sätt; vad du har gjort, vilket värde den skapar för användaren och medarbetaren samt lösningens potential. Fundera över vilka som behöver höra din berättelse för att kunna bli involverade och vilja bidra till att din lösning införs i verksamheten. För att planera hur du ska införa din lösning i verksamheten, behöver du samla ihop personer som har deltagit i arbetet och skapa en tidslinje och en handlingsplan. Innan lösningen rullas ut till samtliga testar du den i liten skala så enkelt som det bara går i verkligheten. Detta kan göras under en begränsad tid eller att en avdelning alternativt en mindre del av organisationen testar lösningen. Återkopplingar från testdeltagarna ger dig feedback för att förfina och förankra lösningen. Exempel: Du har kommit på en digital lösning som möter ungdomarna som ”vågar inte be om hjälp” med datautrustning. Du har testat lösningen med både ungdomarna och personalen och justerat efter feedbacken. Nu vill du sprida det i verksamheten genom att göra presentationer. Du bjuder in kollegor och sätta mål och en tidslinje vad som behöver göras och när för att uppnå målet. Tillsammans bestämma ni er att testa lösningen i en del av biblioteket i centrum nära kontoret i en månad så kan ni kollar hur det går.

Aktivitet

Nu ska du börja införa din lösning. Använd arbetsbladet för att bli guidad genom införandet av lösningen. Ladda ner arbetsblad: Steg 6 Införa lösningen   Metoder som finns i arbetsbladet:  – Presentation  – Pitch  – Färdplan  – Pilot

FORTSÄTT ATT UTVECKLA

När du har infört en lösning i verksamheten är det dags att fortsätta utveckla både din lösning och ditt arbetssätt. Innovationsmodellen är inte än rak väg från start till mål utan en iterativ process där man går framåt till lösningar och tillbaka till problemet. I det här steget är det viktigt att återkoppla till förhållningssättet i innovationsmodellen när man fortsatt utvecklar lösningen och arbetssättet.   Hur fortsätter du med din lösning? Här finns några förslag på vad du kan göra:

 • Fortsätt att utveckla lösningen och testa den i delar av verksamheten tills att den är tillräckligt bra att införas för att bli en permanent lösning.
 • Involvera människor och verksamheter som kan hjälpa dig i detta och som din lösning berör. Har du mandat och stöd från beslutsfattare och medarbetare för att utföra förändringen?
 • Tänk på att din lösning aldrig kommer vara färdig. Även när den är införd i verksamheten så behövs fortsatt utveckling och förbättring. Planera för överlämning. Vem ska förvalta och använda lösningen?
 • Få stöd och guidning från våra innovationscoacher och projekt Innovationskraft.
 • Mäta och utvärdera lösningen i verksamheten.

  Vill du fortsätta att utvecklas med innovationsprocessens arbetssätt? Här finns några förslag på vad du kan göra:

 • Använd webbplatsen för information, kunskap, guidning och inspiration i ditt fortsatta arbete eller i nästa initiativ.
 • Börja med ett nytt initiativ i form av ett behov eller utmaning.
 • Gå en eller flera kurser i innovationsmodellen.
 • Använd våra kreativa miljöer (mötesrum) som finns i flera av våra lokaler (utrustade med möbler och material för att arbeta kreativt).
 • Bli mentor och ambassadör.

Kontrollfrågor


Förhoppningsvis har du lärt dig massor, och är optimistisk inför att göra din lösning hållbar och mer permanent i organisationen. Kontrollera att du har gjort följande aktivitet för att förverkliga lösningen:

 • Har du skapat en presentation eller pitch?
 • Har du skapat en färdplan?
 • Har du reflekterat över processen?
 • Har du planerat hur du fortsätter framåt med utveckling?

 

Bra jobbat!

Nu är klar med steg-for-steg-guiden. Du har gått igenom alla tre faser, provat flera metoder och kanske utvecklat en lösning som kan skapa förbättring i vår kommun.  Sprid gärna arbetssättet och kontakta oss gärna om du undrar över något eller hjälp!   Innovera mera!