Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar om att arbeta med innovation. Hittar du inte det du letar efter? Kontakta oss så hjälper vi sig.

Frågor och svar

Om innovation

Vad är innovation?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) beskriver en innovation som någonting som är nytt, nyttigt och nyttiggjort. Det är alltså en idé som är ny, som skapar nytta och som används i praktiken. En innovation kan vara en tjänst, process, produkt, arbetsformer.

Vad är det för skillnad på idé och innovation?

En idé är en tanke om hur någonting kan bli bättre. Om idén är ny och dessutom skapar nytta är den på god väg att bli en innovation. När idén också är införd i verksamheten, alltså att den används i praktiken, då har den blivit till en innovation.

Vad är det för skillnad mellan ständiga förbättringar och innovation?

Enkelt beskrivet skiljer sig en förbättring och en innovation i hur nyskapande idén är. Är det liten skillnad mot hur det är idag så är idén en förbättring snarare än en innovation. I ärlighetens namn så tycker inte vi att det spelar så stor roll om vi kallar våra idéer för förbättringar eller innovationer så länge som vi tänker nytt och utvecklar våra verksamheter.

Hur gör jag

Jag är nybörjare. Hur kan jag komma igång?

Kul att du vill komma igång. Börja med att kolla in vår steg-för-steg guide. Du kan också prata med oss i projektet eller kontakta en innovationscoach i din förvaltning. Ett annat sätt att komma igång är att anmäla dig till en innovera mera träning i Kurskatalogen.

Finns det någon som kan hjälpa mig?

Jajamänsan, det finns det! Du kan alltid vända dig till oss i projektet eller till en innovationscoach i din förvaltning.

Måste jag använda alla delarna i arbetssättet eller räcker det med att jag gör något?

Nej, du måste inte gå igenom alla stegen eller använda alla metoderna heller för den delen. Du kan anpassa arbetssättet beroende på hur ditt behov ser ut.

Kan jag använda detta arbetssätt om jag inte jobbar på kontor?

Det kan du! Ta gärna hjälp av en innovationscoach eller en utvecklare/utvecklingsledare för att komma igång. Och självklart kan du alltid höra av dig till projekt Innovationskraft för att komma igång.

Kan jag använda detta arbetssätt om jag jobbar på kontor?

Det kan du. Och självklart kan du alltid höra av dig till projekt Innovationskraft för att komma igång.

Beslut & relevans

Vem kan använda det här arbetssättet?

Alla anställda i Kungsbacka kommun kan använda detta arbetssätt.

Vem beslutar om en idé får testas?

Det kan se lite olika ut beroende på vad det är för typ av idé. Ibland kanske det bara är att testa idén, och ibland kanske du behöver ett godkännande från t.ex. en enhetschef för verksamheten som berörs. Du kan alltid få hjälp av din närmsta chef eller en utvecklare/utvecklingsledare i din förvaltning för att komma vidare.

Vem beslutar om en idé ska införas i verksamheten?

Det kan se lite olika ut beroende på vad det är för typ av idé och vilken förvaltning du jobbar i. Du kan alltid få hjälp av din närmsta chef eller en utvecklare/utvecklingsledare i din förvaltning för att komma vidare.

Varför jobbar Kungsbacka kommun med innovation?

Projekt Innovationskraft är en av flera satsningar för att vi ska nå Vision 2030 och vår arbetsplatskultur. Sveriges kommuner står också inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar.

Innovationscoach

Vad är en innovationscoach?

En innovationscoach är en person som kan hjälpa kollegor runt om i Kungsbacka kommun, både i den egna och i andra verksamheter. För att bli innovationscoach så behöver du gå Innovationskrafts innovationscoachprogram. Ta kontakt med oss i projektet så kan vi berätta mer.

Kan vem som helst bli en innovationscoach?

I princip kan vem som helst bli en innovationscoach. Vi är inte ute efter en speciell typ av person eller yrke, den absolut viktigaste ingrediensen är att du är intresserad. Olikheter berikar. Ta kontakt med oss i projektet så kan vi berätta mer.

Om webbplatsen

Jag vill lämna feedback. Hur gör jag?

Vi tar gärna emot feedback. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan "Om Innovationskraft".

Kan jag berätta om något som jag/vi har gjort?

Självklart kan du göra det! Du kan exempelvis tipsa om när du/ni jobbat med en idé, hur ni har testat en metod eller något helt annat. Genom att dela dina exempel så inspirerar du inte bara kollegor i våra verksamheter, du kanske också bidrar till att vi slipper uppfinna hjulet flera gånger. Du hittar våra kontaktuppgifter på sidan "Om Innovationskraft".