Att anslutna till VA-nätet

 

Från otydlighet till enkel process för kunden  

 

Bakgrund:

Förvaltningen för Teknik ansvarar bland annat för VA-nätet i Kungsbacka. Ett bekymmer för handläggarna var att det ofta uppstår oklarheter när personer som bygger nytt hus ska ansluta sig till VA-nätet för första gången. Ett gäng innovationscoacher bestämde sig för att försöka lösa problemet.

 

Arbetsgång:

 

Förstå behovet:

Först genomfördes intervjuer med kunder och personal, och därefter valde coacherna att själva bli användare och testade att göra en ansökan om VA-anslutning på kommunens webbplats. De observerade också personer som fick i uppdrag att söka information på kommunens hemsida och tänka högt när de letade.

Analysen av undersökningarna visade att det var på hemsidan svårigheten fanns. Insikten var att information på hemsidan behöver utgå ifrån vad kunden efterfrågar och vad som är viktigast för dem att veta, inte som det var – utifrån hur vi själva är organiserade.

 

Hitta lösning:

Coacherna tog sedan fram idéer till olika lösningar, valde ut en och testade den i forma av en prototyp. Lösningen blev att utforma hemsidan utefter vilka frågor som kunde uppstå när huset byggs, och hjälpa kunden till en enkel väg till husdrömmen med tydligare information om kundens resa vid VA-anslutning.

 

Förverkliga lösning:

Nu pågår arbetet med att ta fram tydligare information på kommunens webbplats.

 

Lärdomar:

Kunden ska inte behöva lära sig hur vi är organiserade och vilken förvaltning har vilken fråga. För kunden är husbygget en process. En enda smidig process = ett Kungsbacka.