Innovationsdagen 2019

I samband med innovationsveckan 2019 anordnade Kungsbacka ett webbsänt panelsamtal där vi delade med oss av innovativa lösningar och satsningar i Kungsbacka. Innovationsveckan är en satsning från Sveriges Kommuner & Landsting och Vinnova, Sveriges Innovationsmyndighet.

Programpunkter för panelsamtalet:

  • Allt ska göras men alla behöver inte göra allt. Ett nytt sätt att jobba med gemensamma mål.
  • Årets laddkommun, Vehicle to grid och fodervärd för elbil. Så fick vi fart på våra elbilar.
  • Hej då plastpåse. Att våga testa och sen landa i att spara tre ton plast på ett år.
  • Tänk sänk. Hur ett ändrat beteende kan minska elkostnader och hur vi upptäckte energitjuvar.
  • Medskapande som gör skillnad. Att ha med en pensionär vid upphandling av entreprenör för vård- och omsorgsboende.
  • Kungsbackas förändringsresa. Hur vi arbetar för att vara en organisation som vill, vågar och kan.