Rekrytering tar hjälp av virtual reality

 

Att förbereda nyanställda minskar sena avhopp

 

Bakgrund:

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg rekryterar varje år 500 tjänster, till stor del vikarier, inför sommaren. En kostsam utmaning är dock de vikarier som har genomgått hela sin utbildning, men i ett sent skede väljer att hoppa av. Cirka hälften av avhoppen bedöms bero på att man inte riktigt förstått vad jobbet egentligen innebär, utan blir rädd när man kommer ut på en del arbetsplatser och möts av personer med ett starkt utåtagerande beteende.

 

Arbetsgång:

 

Förstå behovet:

Rekryteringspersonalen intervjuade personer som hoppat av sitt nya jobb och fick bekräftat att man inte känt sig förberedd på situationer som kunde inträffa.

 

Hitta lösning:

Därefter använde de brainstorming som metod, och landade i idén att filma verklighetsbaserade fiktiva händelser som blivande vikarier sedan får uppleva via VR-glasögon. Detta skulle ge möjlighet att visa upp de verksamheter som vikarierna kommer att arbeta i på ett så verkligt sätt som möjligt, och efter visningen kan kandidaterna diskutera sina upplevelser tillsammans med en rekryterare.

Några fiktiva situationer iscensattes och filmades sedan som prototyp. Upplevelsen av de filmade scenerna testades med VR-glasögon av testpersoner som gav feedback för förbättring, och därefter testades filmerna på några potentiella vikarier för att också få deras synpunkter.

 

Förverkliga lösning:

Vård- och omsorgsförvaltningen har nu beslutat att börja använda filmade exempel i  VR i samband med rekrytering av vikarier. 

 

Lärdomar:

Efter att infon spridit sig om Vård- och omsorgsförvaltningens test av VR har andra verksamheter i Helsingborgs stad fått egna idéer om vad VR kan användas till.