Från hörselnedsättning till fungerande hörapparat

 

Kundresa ledde till ökad kompetens vid hörselnedsättning

 

Bakgrund:

Annika Gunnarsson arbetar som syn- och hörselinstruktör och arbetsterapeut på Rehabenheten, Vård & Omsorg. I sitt arbete har hon ofta stött på bristande kunskaper och problem med hörapparater.

 

Arbetsgång:

 

Förstå behovet:

Annika genomförde en kundresa vid hörselnedsättning för att se vilka fallgropar det fanns att ta hänsyn till. Kundresan började i ”Oj jag har fått en hörselnedsättning” och gick till ”Nu har jag en fungerande hörapparat”. Omsorgspersonalen ska hjälpa kunderna att sköta hörapparater, och behöver därför vara trygga i den kompetensen. Annika intervjuade kunder, hörselmottagningen och personal för att få fram en bild av vilka situationer som kan uppstå och hur verkligheten ser ut.

 

Hitta lösning:

Hon såg då delar där kompetensen behövde höjas för att kunna hjälpa personerna med hörselnedsättning på bästa sätt. 

 

Förverkliga lösning:

En person ur omsorgspersonalen på varje enhet nu ska utbildas för att få ökad kompetens om syn-och hörselnedsättning.

 

Lärdomar:

”Det som är bra med innovationsmodellen är att man kan plocka olika metoder när man stöter på ett problem och använda den man har nytta av i det speciella sammanhanget. Det behöver inte alltid skapas några särskilda tillfällen för att ta reda på t ex medarbetarnas aspekt, det är ju bara att fråga när tillfälle ges.”