Rollspel

Spela upp hur en ny tjänst eller rutin skulle fungera i verkligheten

Rollspel är ett snabbt sätt att hypotetiskt uppleva hur idén fungerar i praktiken.

Ett rollspel kan också vara sista steget innan lösningen införs i verksamheten. Rollspel kan vara ett komplement till fysiska prototyper, till exempel för att testa hur det fungerar i ett visst sammanhang. Ibland kan rollspelet ersätta prototyper, exempelvis om du vill testa hur en ny tjänst fungerar i praktiken.

Steg

1

Börja med att bestämma vad du ska göra. Vilken idé ska testas i vilket sammanhang? Bestäm vilka roller behövs och vem som ska spela vilken roll.

2

Samla ihop rekvisita eller verktyg som behövs under rollspelet.

3

Dokumentera det du upplever genom att anteckna, fotografera och filma. Utse en person till observatör som tar ansvar för dokumentationen.

4

Ta tid att sammanfatta erfarenheter från rollspelet. Behöver idén testas, justeras och testas igen för att bli lite bättre innan du går vidare?