Hitta lösning

Hitta lösning

I Hitta lösningar- fasen handlar om att utifrån kunskap om de verkliga behoven komma på många nya idéer om möjliga lösningar på utmaningen. Använd snabba och grova prototyper eller skisser för att testa idéerna, lära av testerna och vidareutveckla idéerna till den lösning som skapar störst värde. I denna fas kommer du: Skapa en kreativ och tillåtande miljö Komma på många idéer som kan lösa behovet Bygga grova och snabba prototyper på idéerna Testa, få återkoppling, förbättra och testa igen Material som behövs: Papper eller anteckningsblock Märkpenna, eller liknande Post-it lappar, eller liknande Material för att bygga prototyper

Underrubrik för att ta fram idéer

I det här steget handlar det om att komma på många idéer och tänka brett utifrån det du har lärt dig hittills och de möjlighetsfrågor som. (Exempeltext)

I denna fas kommer du:

 • Skapa en kreativ och tillåtande miljö
 • Komma på många idéer som kan lösa behovet
 • Bygga grova och snabba prototyper på idéerna
 • Testa, få återkoppling, förbättra och testa igen

Material du behöver:

 • Papper eller anteckningsblock
 • Märkpenna, eller liknande
 • Post-it lappar, eller liknande
 • Material för att bygga prototyper

Steg 4 – TA FRAM IDÉER

I det här steget handlar det om att komma på många idéer och tänka brett utifrån det du har lärt dig hittills och de möjlighetsfrågor som du formulerade i förra fasen. Nyckeln till att komma fram till bra idéer är att komma på många och galna idéer och sen prioritera vilken idé(er) att jobba vidare med. 

Det finns några regler att tänka på för att skapa en kreativ och tillåtande miljö som vill uppmuntra kreativa idéer.

Regler för Brainstorming: Ingen kritik – Det finns inga dåliga idéer i detta steg. Det kommer finns gott om tid att bearbeta idéerna senare.

Uppmuntra galna idéer – Även om en idé inte verkar vara realistiskt så kan den inspirera till en bra idé hos andra.

Bygg på varandras idéer och tankar – Tänk på ”ja, och…” istället för ”nej, men…”

Håll fokus på frågan ni vill hitta lösning på – För att få ut mer av aktiviteten håll frågan ni vill lösa väl synligt framför er

En pratar åt gången – Alla idéer behöver höras så att de kan byggas vidare på

Var visuella – Rita dina idéer istället för att bara skriva de. Streckfigurer och enkla skisser kan säga mer en många ord.

Sikta på kvantitet – sätt ett högt mål t.ex. 50 idéer på 10 minuter. Det bästa sättet att komma fram till en bra idé är att komma på många idéer.

Aktivitet

Nu är det dags att komma på flera idéer som skulle kunna lösa behovet under en tidsbegränsad tid. Den aktiviteten görs ofta bäst i grupp för att vi tänker bättre tillsammans. Använd arbetsbladet för att ta sig genom idégenerering och sen välja vilka idéer att jobba vidare med. Ladda ner arbetsblad: Steg 4 Ta fram idéer

Metoder som finns i arbetsbladet:

 • Brainstorming
 • Idékort

Steg 5 – TESTA IDÉER

Nu har du en eller flera idéer att jobba vidare med, ska du göra de mer verkliga. I detta steg kommer du att göra en prototyp av din idé och testa den på dina användare för att lära dig hur du kan förbättra den. En prototyp är en förlaga eller en testmodell som visualiserar en idé. Med hjälp av en prototyp blir det lättare att undersöka en tänkbar lösning på andra, lära dig vad som fungerar bra och mindre bra för att veta hur du kan justera och utveckla lösningen vidare. Justera prototypen efter feedbacken och testa igen tills lösningen svarar behovet ni har identifierat. Kom ihåg att alla idé går att prototypa även om man inte tror det.

Tips material för att bygga prototyper: Detta kan vara bra att ha när du ska bygga prototyper – men inget måste. Var kreativ, använd det du har till hands som papper, tejp, pennor och sax, och lite fantasi så klart – så kommer du ganska långt!

 • Papper – olika typ av papper så som konstruktionspapper, kartong, färgat papper
 • Lim – limstift, limpistol, tejp
 • Pennor – olika typ av pennor så som märkpennor, färgpennor
 • Hantverksmateriel – färg, penslar, piprensare, glasspinnar, snören
 • Tyger – bomullsbollar, filt, kläder
 • Verktyg – måttband, linjal, saxar, häftapparat

Exemplar på prototyper:

[BILD] En modell – Skapa en enkel tredimensionell representation av din idé. Detta skulle kunna vara en skalmodell eller i riktig storlek för att du och din grupp kan använda och uppleva idén.

[BILD] En digital mock-up (modell) – Gör en digital modell genom att skissa skärmen på papper. Klistra pappret på skärmen av en riktig enhet så som smartphone eller surfplatt för att härma upplevelsen av en digital interaktion.

[BILD] Rollspel – Spela upp upplevelsen av din idé. Spela roller av människor i den situationen, ställ frågor som de kanske hade ställt. Du kan också använda olika rekvisita, uniformer och andra verktyg för att använda i rollspelet för att uppleva och testa din idé.

[BILD] En annons/marknadsföring – Skapa en annons som marknadsför din idé, vare sig det är en tjänst, en miljö, produkt eller system. Tänk på hur du kan skapa kännedom kring det du erbjuder och hur du kan kommunicera dess värde till olika användare.

[BILD] En miljö – Om din prototyp handlar om att skapa en miljö kan du använda befintlig miljö eller skapa en scen som beskriver vad miljön skulle kännas som. Använd gärna befintliga möbler, och kom ihåg att saker kan bli representationer. I prototypvärlden kan kartonglådor representera stolar, vagnar kan vara bokhyllor!

Aktivitet

Nu är det dags att din idé blir verklig. Använd arbetsblad för att bygga din prototyp och testar för att få feedback så att du kan justera och gör om tills du landar i en lösning som svarar behovet. Ladda ner arbetsblad: Steg 5 Testa Idéer

Metoder som finns i arbetsbladet:

 • Prototyper
 • Få återkoppling

Kontrollfrågor


Kontrollera att du har gjort följande innan du går vidare till nästa fas:

 • Har du fått fram tillräckligt många idéer att bygga vidare på?
 • Har du valt de idéer som är relevanta problem för er användare att gå vidare med?
 • Har du testat idén med både användare och de som ska utföra tjänsten?
 • Har du testat tillräckligt många gånger för att förstå hur tjänsten/lösningen bör utformas på ett bra sätt?
 • Känns det som om lösningen löser de problem du tänkte att den skulle lösa?

Nu har du arbetat dig genom fas Hitta lösning. Du har hitta en lösning till behovet från ditt målgrupp som du ska införa i verksamheten.