Våga testa, förbättra & testa igen

Genom att testa idéer, få återkoppling från användare, förbättra och utveckla och testa igen, kommer du snabbare fram till framgångsrika lösningar och innovationer.

Exempel från verksamheten

Här följer några exempel från vår egna verksamhet på hur det kan se ut när fler "kockar" involveras i utvecklingsarbetet.

Arbete med kungsbacka.se

År 2012 påbörjades arbetet med att skapa nya kungsbacka.se. Det finns många sätt att bygga en webbsida, och det är inte alltid så lätt att på förhand veta vad som fungerar och inte. Att upptäcka problemen i efterhand kan bli både komplicerat och dyrt. Därför valde projektgruppen att tidigt i processen ta fram designskisser på hur nya kungsbacka.se skulle kunna se ut och bjuda in till vernissage. Deltagarna fick i uppgift att granska skisserna med kritiska ögon och påpeka allt de tyckte var dåligt eller som inte skulle fungera. Genom de insamlade synpunkterna kunde ett förbättrat förslag tas fram som sedan låg till grund för webbutvecklarnas arbete.