Våga samarbeta – bättre tillsammans!

Tänka: Olikheter berikar och möjliggör djupare insikter och mera kreativa idéer! Genom att koppla in olika kompetenser och samarbeta med personer du inte brukar arbeta med kan du få nya perspektiv som hjälper dig att komma längre. Innovation är en lagsport och här är det snarare ”Olika barn leka bäst”.

Handla: Involvera kollegor, på tvären - över profession och förvaltningsgränser. Involvera dem du vill förbättra för och andra intressenter som påverkas av förändringen. Samskapa tillsammans och utveckla effektfulla och kreativa lösningar – tillsamman tänker vi bättre.