Våga sätta igång – ta ett första steg!

Tänka: Vi tänker, bygger, klipper och klistrar för att snabbt komma igång och samskapa tillsammans. För att inte hamna i en destruktiv diskussion är det viktigt att snabbt omvandla en abstrakt idé till något verkligt. Något som är gripbart som du kan se, ta på, vända och vrida, undersöka och bjuda in fler att bidra till vidareutveckling.

Handla: Fastna inte i diskussioner och fundera inte för länge. Skjut negativa tankar åt sidan, var optimistisk och arbeta visuellt! Kom igång och testa idén snabbt. Ett första steg kan vara att visualisera idén genom att bygga en enkel och snabb prototyp för att trigga vidareutveckling och bjuda in andra i processen. Kom igång nu – ta det första steget!