Våga experimentera – skapa, testa, förbättra!

Tänka: Vi lär oss bäst när vi prövar och testar oss fram - vi strävar åt mindre prat och mera verkstad, så att säga. Genom att göra misstag får vi nya insikter och lär oss vad som behöver förbättras.

Handla: Var tillåtande mot misstag – det är så vi lär oss. Ha ett öppet sinne och våga testa dina idéer med användare, förstå vad som fungerar och vad som kan bli bättre med idén. För att lyckas – våga misslyckas, våga experimentera!