Våga vara kreativ – vi har det i oss!

Tänka: Kreativitet är en förmåga som vi alla har, och som vilken förmåga som helst kan vi träna upp den att bli bättre. Kreativitet har inget med hur bra vi är på att rita, måla, skriva eller skulptera. Kreativitet handlar om hur vi tänker, hur vi förhåller oss till världen och hur vi går in för att lösa utmaningar och problem.

Handla: Lita på din kreativa förmåga. Använd den för att vara mer kreativ i ditt arbete och öva på att bli ännu bättre - så kommer du fram till kreativa lösningar på de stora utmaningarna. Släpp loss kreativiteten!