Våga vara mänsklig – ha empati!

Tänka: Förändringsarbete börjar med att vara lyhörd. Att utgå från människan är grunden i allt vi gör, och att förstå dem vi vill förbättra för är nyckeln till att kunna komma fram till effektfulla kreativa lösningar (tillsammans).

Handla: Ha användaren i fokus och ha även användarens fokus - så som vad hen ser och upplever. Våga vandra i andras skor för att se världen utifrån användarens perspektiv – för att bättre förstå hur deras vardag ser ut och vilka behov och utmaningar de verkligen har.